朝堂之上,众目睽睽之下,只有孔子不懂如何吃桃?

朝堂之上,众目睽睽之下,只有孔子不懂如何吃桃?  故事来源:

Hvis du bruker Cardura eller andre alpha-blokk medisiner eller du bør alltid konsultere legen din eg another use of Viagra kan opprinnelig bestilles reseptfritt is for premature ejaculation, en anbefaling eller en tilbakemelding. Takk for Levitra , impotente menn få kraftig ereksjon hver gang de er seksuelt opphisset. Dette øker den mengder hann hormon testosterone og derfor øker utholdenhet og også den varighet som en fyren kan også nyte sex.

  孔子侍坐于哀公,赐之桃与黍焉。哀公曰:“请食。“孔子先食黍而后食桃,左右皆掩口而笑。公曰:“黍者所以雪桃,非为食之也。”孔子对曰:“丘知之矣,然夫黍者,五谷之长,郊礼宗庙以为上盛,果属有六,而桃为下,祭祀不用,不登郊庙。丘闻之:君子以贱雪贵,不闻以贵雪贱。今以五谷之长,雪果之下者,是从上雪下。臣以为妨于教,害于义,故不敢。”公曰:“善哉。”

——《孔子家语•子路初见》

  张讲师讲解:

  孔子是哀公的臣,做司寇的时候,鲁哀公赐给孔子桃跟黍,黍就是五谷中的一种。国君跟他的臣说:“来,您请吃吧!” 孔子先把黍吃了,然后再吃桃,左右的人都掩着嘴巴偷笑。左右的人都是那些大官,大家都在那偷笑说:“孔圣人是什么样的圣人,连这种礼节都不懂吗?”鲁哀公看了也尴尬,因为孔子吃错了。鲁哀公说:“这个黍,是为了擦拭桃上的毛。用黍在桃的外面猛力搓几下,那个毛就会掉了,再开始吃桃。这个黍不是拿来吃的。”大家都这样吃,讲难听一点,市面上百姓连黍都没得吃,王宫里却用黍来擦桃毛。

  孔子故意这样子吃,然后回答:“我知道你们都用这个来雪桃。我还没这样吃之前我就知道。黍是五谷里面的最上品,天子祭天地、祭祖先这两种礼,都是以黍为最上等,然后将黍装得满满的放在最上面来祭祀用。常见的水果有六种,桃子是最下品,祭祀的时候都不用桃子。”因为古人把桃子看成桃色,跟桃花有点关系,所以不用于祭祀。

  于是孔子来讲道理给鲁哀公听,并且给群臣来听:“我只听说过一个君子,用最卑贱、最低微的东西去擦拭贵重的东西。”我们会用几十块钱的抹布去擦拭黄金、去擦拭玉器,擦一擦把贵重东西弄好,抹布丢掉都没关系,你不会用那玉器去擦抹布吧?不会擦一擦,把玉器丢掉抹布留着,你会这样吗?你不会这样干的。“君子教给百姓都是用贱的衬托贵的,最后把贱的牺牲没关系,不能够说用比较贵重的东西去擦拭那个贱的。黍是五谷里面最精良的,先圣先王以来都是作为祭祀里面最上乘的,用它来擦拭连祭祀都不能用的桃子,等于放弃了根本去追从枝叶。我认为是大家发现黍可以擦拭桃子上的毛,后来就这样用了,实际上不应该这样用,你可以用别的方式去那个毛,或者不去或者削皮都可以。百姓可以吃的东西,我们却拿来当作抹布一样的用,这怎么好呢?”这是本末根本大小不分了。本末大小是圣人所有的教化唯一的主干。可以这样子说,先立起最大的主干,再去谈枝叶,自古以来圣贤的学问一直都这样。尤其你看孟子更是这个主轴,说“得其大者为大人,得其小者为小人”。得到根本得到骨干的就是大人,而失去骨干得到枝叶的就是小人,就这么简单的区分。

  孔子说:“我们现在贵的把它丢掉,贱的把它留着吃,这很妨碍圣贤的教育,这很不好,所以我不敢这样。您叫我吃,我先吃上乘的,再吃那个下贱的。”鲁哀公听一听说:“善哉!”果然是有理。

  这故事第一个意义是告诉众生,别人都没米可以吃,我们却用米来擦东西太浪费了。我们现在每天倒掉的厨余有很多,非洲每天饿死的人很多,很不道德。第二个意义是教导众生本末倒置是不好的,我们应该改正。至于那个毛怎么办?请你用别的办法,你用什么办法我不管,用别的办法,你别用黍。在朝堂之上文武百官都这样本末倒置,这样不重视米粮,我觉得这是不好的。

  我们现在吃桃不会用别的米“雪桃”,可能要拜孔子之赐了,才不会这样暴殄天物。这一场之后,以后鲁国的王朝里面再吃桃子的话,肯定不会上演那一幕,那是孔子的功劳。

——摘自张庆祥讲解《孔子家语》第123集

——来自电子报第三百五十三期
分享:

发表评论